Bevrijding Middelstum

Het is nu 75 jaar geleden dat de eerste delen van Nederland bevrijd werden. In Middelstum kwamen de geällieerden pas op 19 april 1945. We gaan dit vieren met een extra concert op 19 april 2020.
Vanochtend ging ik brood halen bij de supermarkt, het sociaal middelpunt van Middelstum. In gesprek over het carillon en open monumentendag met een ouder echtpaar. Meneer declameerde spontaan onderstaand gedicht van Ida Gerhardt, staand tussen de supermarktkarretjes.

Het carillon

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, –
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokkentoren
na ’t donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius : – een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luistr’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad –
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Oorlogsjaar 1941

Met dank aan: https://www.gedichten.nl/

Het dorp loopt uit als de klokken na de oorlog teruggebracht worden.

Open Monumentendag

Vandaag zat de toren de hele dag vol met bezoekers. Opvallend was dat veel kinderen die afgelopen donderdag al in de toren waren geweest vandaag weer terug waren om alles nog een keer echt goed te zien. Eén jongen kon zijn broertje een heel verhaal over het uurwerk vertellen. Alles klopte. Goed opgelet!

Samenspelen met Henk Veldman

Toren vol kinderen

Met groepjes van ongeveer 25 à 30 kinderen hebben we vanochtend de basisschoolkinderen in de toren rondgeleid. Steeds een uur per groep. Gelukkig waren er leerkrachten mee om de boel in het gareel te houden. De meeste kinderen vonden het erg leuk. De smalle trappen zorgden wel voor wat vertraging maar dat mocht de pret niet drukken. Henk Veldman heeft nog wat met sommige kinderen op het carillon gespeeld.

Een woord vooraf door de Historische Vereniging.
Dringen op de trap.

Open Monumentendag 14 sept.

Aanstaande zaterdag is de toren geopend van 10 tot 17 uur. De Hippolytuskerk is natuurlijk ook geopend. Wij zijn in de toren om alles uit te leggen en te laten zien. De speeltrommel wordt aangesloeten op het uurwerk en gaat de hele dag, ieder heel- en halfuur spelen. Dan zetten we computer even uit. Henk Veldman, onze beiaardier, komt ook nog spelen. Het kan niet op.

We hebben zo een drukke week want donderdag 12 september komen alle 6e, 7e en 8e groepen van de basisscholen in Middelstum in de toren op bezoek.

Gastles op basisschool

Vandaag en gisteren hebben we een gastles verzorgd aan groep 6,7 en 8 van de basisschool over het Hemony Carillon en alles wat daar mee te maken heeft. De jeugd heeft de toekomst en het Carillon gaat natuurlijk nooit meer weg uit de toren. Dat valt nog niet mee. Waar de ene groep overloopt van vragen en actief meedoet zit de andere maar wat af te wachten. Petje af voor de leerkrachten!