Stille zaterdag

Vandaag zwijgt het carillon. Het is stille zaterdag. Zie onderstaande tekst van www.beleven.org

 

Stille Zaterdag is de dag na Goede Vrijdag en de dag voor Pasen. Het is tevens de laatste dag van de vastentijd, die 40 dagen eerder begon op Aswoensdag.

Stille Zaterdag herinnert aan de periode dat Christus dood in het graf lag. In afwachting van de volgende paasmorgen heerst dan in het kerkelijk leven stilte.

Stille zaterdag of Paaszaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de laatste dag van de lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest, de opstanding van Christus uit zijn graf. Op deze dag herdenkt men de tijd dat Christus dood in het graf lag en er als het ware een stilte in de wereld optrad. Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het altaar (de kerktafel waar de pastoor of dominee aan staat).

In de protestantse traditie heet de dag Stille Zaterdag, in de rooms-katholieke Paaszaterdag. Het is tevens de laatste dag van de vastentijd, die 40 dagen eerder begon op Aswoensdag.

Opwinden en uurslag

Het uurwerk is provisorisch opgesteld met een gewicht van 50 kilo aan een katrol aan het plafond. Het moet nu nog afgesteld. De uurslagen worden geactiveerd tegelijk met het optrekken van het gewicht. Het uurwerk geeft aan wanneer dat moet gebeuren via allerlei schijven en schakelaars. Die zijn we nu aan het aansluiten.

 

En…is het klavier echt stiller geworden?

Vanmiddag heeft Henk Veldman voor het eerst op het klavier gespeeld na het onderhoud van afgelopen maand. Gelukkig was hij ook blij met het resultaat. Voor zover het nu te beoordelen is want alle draden en klokken zitten onder een dikke laag ijs. Het “na” deel van de film maken we dus volgende keer.

Alles zit onder het ijs.

Henk Veldman is tevreden.

Klavier als nieuw

Het klavier zit weer in elkaar en is een stuk stiller geworden. We hebben niet alleen achterstallig onderhoud gedaan maar ook wat ontwerpfouten verbeterd. Volgende week maken we het “na” deel van de voor-en-na-film. Henk speelt dan hetzelfde als wat we een maand geleden hebben opgenomen.

Alle onderdelen zijn weer gemonteerd.