75 jaar geleden werd Middelstum bevrijd door de Canadezen

Op zondag 19 april 2020 van 15.00 tot 16.00 uur speelt Henk Veldman op het Hemony Carillon van de Hippolytuskerk te Middelstum. Voor de Commissie Hemony Beiaard Middelstum SOGK een bijzondere gebeurtenis, 75 jaar geleden werd Middelstum door de Canadezen bevrijd.

Op 19 april 1945 wist de bevolking van Middelstum nog niet wat er met het Hemony carillon uit 1662 was gebeurd. Op 24 en 25 februari 1943 waren de 23 klokken op last van de Duitse bezetter in beslag genomen en afgevoerd. De luidklok werd op 26 februari 1943 uit de toren gehaald, deze werd 6 maart 1943 afgevoerd. Groot was de vreugde toen in het najaar van 1945 het bericht kwam dat de carillonklokken in Nederland gespaard waren gebleven en dat de luidklok, al was deze gebarsten, weer uit Duitsland terug kwam. Zo is te lezen in de gedachtenisrede van Ds. A.D. Wumkes.

Henk Veldman heeft een mooi programma samengesteld, hij zegt daarover:

Als reactie op de stijve Duitse liederen die in de oorlog voorbij kwamen, ontwikkelde zich in Nederland een muziekcultuur waarbij het verlangen naar vrijheid werd bezongen. Mooie melodieën met dromerige teksten. Amerika, met haar muziekcultuur waarbij de swing en de jazz voor nog meer beweging zorgde, veroverde na de oorlog ook ons land met haar ‘the sky is the limit’ – mentaliteit, hetgeen voor enorme welvaart heeft gezorgd. Ongekunsteld plezier maken. Waar we nog steeds de vruchten van plukken.  Henk Veldman speelt vanzelfsprekend Oranjeliedjes, een Vera Lynn medley, Stars en stripes forever en andere Amerikaanse hits, improvisaties uit TV series Dad’s army en Allo Allo, Trees heeft een Canadees komt nog voorbij en hij sluit af met land of Hope and Glory en het Wilhelmus.

zie ook https://www.carillonmiddelstum.nl/2019/09/bevrijding-middelstum/

De bespeling maakt deel uit van een landelijke estafette van carillonbespelingen door het hele land, deze estafette is gestart met de herdenking van bevrijding van Maastricht op zaterdag 14 september 2019 om 12.00 uur. In onze omgeving wordt het Martini carillon te Groningen bespeelt op 16 april 2020 om 12.30 uur en het carillon van Appingedam op 1 mei 2020  om 15.00 uur.

De klokken worden door de Duiters uit de toren getakeld

In verband met Coronabeperkingen; houd afstand van elkaar, er is buiten genoeg ruimte om van Henk Veldmans bespeling te genieten. De toren is in ieder geval tot 1 juni a.s. niet te bezoeken.

Testen van de toren.

Op het scherm zijn de trillingen te zien.

Zeer gevoelige trilling sensor, zelfs door de wind veroorzaakte trilling van de toren wordt gemeten.

De Commissie Hemony Beiaard Middelstum wil graag de de toren weer geheel compleet maken, in de afgelopen jaren zijn daarom het handspel van het Hemony-carillon en de speeltrommel gerestaureerd en het uurwerk uit 1561 weer in gebruik genomen. In de klokkenstoel (uit de bouwtijd van de toren) zijn nog 2 lege plekken en die willen we graag weer vullen.

Om zeker te weten of de toren twee extra klokken aan kan, vond er donderdag 24 mei 2018 een belangrijk technisch onderzoek plaats in de toren van de Hippolytuskerk. Zeker moet zijn dat de toren de trillingen van de klokken aan kan. Een gespecialiseerd ingenieursbureau uit Duitsland heeft met zeer gevoelige apparatuur de eigen trillingsfrequentie van de toren en de trillingen veroorzaakt door de huidige luidklok op gemeten. Met een speciaal computerprogramma kunnen zij nu berekenen, aan de hand van de opgegeven gewichten, wat de effecten van twee extra klokken zijn.

Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning moet het resultaat van dit onderzoek worden meegezonden.

Luiden van de klok voor de metingen.