2 Luidklokken erbij

Na een aantal restauraties in de afgelopen decennia zijn de kerk en de toren bijna af. Bijna, want er ontbreekt nog een klein stukje. In de toren is plaats voor drie luidklokken. Er hangt er nu maar één. We hebben het plan opgevat om er 2 klokken bij te laten maken. Na wat eerste verkenningen vanuit onze commissie, je moet ergens beginnen, hebben we een soort overlegcommissie ingesteld. Hierin zijn de SOGK, de eigenaar van de toren, de klokkengieter en de Carilloncommissie vertegenwoordigd. Binnenkort verschijnt het hele plan op deze site.

  • Jan Luit   Voorzitter
  • Marcel van Santen (namens de SOGK)
  • Simon Laudy (Klokkengieter)
  • Adolph Rots (Adviseur luidklokken en carillons)
  • Leni Otte secretaris
  • Wim Appelboom ( namen SOGK en de Carilloncommissie)
  • Marten Lenstra

De commissie Luidklokken Middelstum

De klokkenstoel is ooit gebouwd voor 3 luidklokken

Open Torendag en Luidklokkenestafette

Persbericht van SKG ( Stichting Klokkenspel Groningen)

Op zaterdag 9 juni is het in de provincie Groningen Open Torendag. Een aantal kerktorens in stad en ommeland openen van 13.00 uur tot 16.00 uur de deuren voor het publiek. Een uitgelezen kans om deze torens te beklimmen en de uurwerken, luidklokken en carillons nu eens van dichtbij te bewonderen.

Op een aantal plekken worden speciale evenement georganiseerd. In enkele torens speelt de beiaardier en wordt uitleg gegeven over de klokken en het uurwerk.

Dit Groningse evenement, een initiatief van de Stichting Klokkenspel Groningen (SKG), wordt elk jaar op de middag van de tweede zaterdag in juni georganiseerd. De toegang is gratis.

Jubileum

De stichting bestaat dit jaar 25 jaar, reden om aan de Open Torendag een extra dimensie toe te voegen en de vorm van Luidklokkenestafette. Op maar liefst 65 plaatsen in de provincie Groningen wordt vijf minuten lang de klok of klokken geluid volgens een vooraf vastgesteld schema. Vanuit drie plaatsen aan de rand van de provincie ontstaan zo drie routes waarop het klokluiden aan elkaar wordt doorgegeven totdat om 16:30 uur de Groninger Martinitoren als centraal punt wordt bereikt waarop de eindluiding met het geweldige 12-gelui zal plaatsvinden. Op deze wijze hoopt de SKG het luidklokkenbezit van de provincie Groningen klinkend onder de aandacht te brengen.

Deelnemende torens Open Torendag

Deelnemende torens met carillon: Appingedam (toren Nicolaïkerk), Groningen (Martinitoren, open van 11.00 – 17.00 uur), Heiligerlee (tuin achter het klokkengieterijmuseum), Middelstum (toren Hippolytuskerk), Veendam (Toren Grote Kerk), Winschoten (‘Olle Witte’, toren Marktpleinkerk).

Deelnemende torens zonder carillon, maar met fraaie en bijzondere luidklokken en uurwerken: Hornhuizen, Uitwierde, Termunten, Finsterwolde, Den Andel, Eenrum, Noordbroek, Oldehove, Saaxumhuizen, Tolbert, Zeerijp, Loppersum, Noordwolde, Stedum.

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) sluit aan bij het initiatief van de SKG door haar kerktorens van Termunten, Uitwierde, Hornhuizen en Finsterwolde open te stellen. Behalve de toren, valt op deze plekken nog meer te beleven, zoals het maken van een bewegwijzerd Ommetje en een wandelzoektocht met behulp van GPS.

Uniek duo-concert

De Stichting Carillon Veendam haakt in op de jubileumactiviteiten van de SKG met een uniek duo-concert. Beiaardier Vincent Hensen en de Winkler Prins Harmonie spelen samen een aantal special bewerkte composities zoals de Bohemian Rhapsody van Queen, de White Stone van de Nederlandse componist Jacob de Haan en het bekende Hallelujah van Leonard Cohen. Hensen is de vaste beiaardier van de Grote kerk te Veendam en de Winkler Prins Harmonie is het schoolorkest van de gelijknamige scholengemeenschap uit die plaats. Het een uur durende concert begint om 16.00 uur.

Testen van de toren.

Op het scherm zijn de trillingen te zien.

Zeer gevoelige trilling sensor, zelfs door de wind veroorzaakte trilling van de toren wordt gemeten.

De Commissie Hemony Beiaard Middelstum wil graag de de toren weer geheel compleet maken, in de afgelopen jaren zijn daarom het handspel van het Hemony-carillon en de speeltrommel gerestaureerd en het uurwerk uit 1561 weer in gebruik genomen. In de klokkenstoel (uit de bouwtijd van de toren) zijn nog 2 lege plekken en die willen we graag weer vullen.

Om zeker te weten of de toren twee extra klokken aan kan, vond er donderdag 24 mei 2018 een belangrijk technisch onderzoek plaats in de toren van de Hippolytuskerk. Zeker moet zijn dat de toren de trillingen van de klokken aan kan. Een gespecialiseerd ingenieursbureau uit Duitsland heeft met zeer gevoelige apparatuur de eigen trillingsfrequentie van de toren en de trillingen veroorzaakt door de huidige luidklok op gemeten. Met een speciaal computerprogramma kunnen zij nu berekenen, aan de hand van de opgegeven gewichten, wat de effecten van twee extra klokken zijn.

Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning moet het resultaat van dit onderzoek worden meegezonden.

Luiden van de klok voor de metingen.