Uitleg speeltrommel

Schematische voorstelling van het plan.

Schematische voorstelling van het plan.

De speeltrommel is een stalen buis met gaatjes. Hierin kunnen staafjes worden gestoken. Als de trommel draait lopen de staafjes tegen pallen die verbonden zijn met een schakelaar(relais). Dit elektrisch signaal gaat via een kabel naar een kast met elektromagneten bovenin de toren. Deze magneten bedienen vallende hamers met een staaldraadje. De elektromagneten kunnen ook aangestuurd worden door de computer.
De speeltrommel kan draaien door een zwaar gewicht, net als een oude klok. Het torenuurwerk licht ieder half uur een palletje omhoog en de trommel gaat langzaam draaien. Het gewicht gaat naar beneden. Eens in de zoveel tijd wordt het gewicht omhoog gedraaid met een elektromotor.
De klokken kunnen op 3 manieren geluid worden….met het handspel, met de speeltrommel en met de computer. De computer gebruikt dezelfde elektromagneten als de speeltrommel.
Het uitgebreide verhaal staat op de “restauratie” pagina.

De speeltrommel werkt net als een speeldoosje, alleen iets groter.

De speeltrommel werkt net als een speeldoosje, alleen iets groter.