Commissie

Het Hemony-carillon van de Sint Hippolytuskerk in Middelstum is een monument in een monument. Het is de moeite waard om zorgvuldig mee om te gaan. Het kerkbestuur heeft een commissie, met enthousiaste vrijwilligers, in het leven geroepen om te zorgen voor het onderhoud en de bespeling van dit kostbare instrument.
Het kerkgebouw is in 2014 overgegaan naar de Stichting Oude Groninger Kerken. Wij gaan gewoon door met ons werk, nu als “vrijwilligerscommissie” van de SOGK.
De Commissie Hemony Beiaard Middelstum bestaat uit de volgende personen:

  • Jan Luit                    Voorzitter
  • Wij zijn op zoek naar een
  • Secretaris    secretaris@carillonmiddelstum.nl
  • Wim Appelboom
  • Marten Lenstra        Penningmeester en website

Henk Veldman   Beiaardier en adviseur

De beiaardier is formeel geen lid van de commissie maar heeft als adviseur  een belangrijke rol.

logoSOGKMet behulp van deze website willen we het publiek toegang geven tot een stukje geschiedenis en laten zien dat deze generatie verantwoord omgaat met dit onvervangbare erfgoed.

Een uitgebreid verhaal over De Hippolytuskerk te Middelstum in .pdf vorm

Op de site van de SOGK staat een prachtige panoramafoto van het interieur van de kerk.

De SOGK heeft een gedeelte van zijn eigen website gewijd aan de Hippolytuskerk

U kunt ons steunen door “Vriend van het Hemony Carillon”  te worden of u kunt ons ook steunen door het overmaken van een (eenmalige) bijdrage.
NL68RABO0191825158 t.n.v SOGK Carillonfonds Middelstum

Wij vormen samen met nog 5 carillons in de provincie Groningen de
Stichting Klokkenspel Groningen.