Open Torendag 12 juni

Op zaterdag 12 juni is het in de hele provincie Groningen OpenTorendag. Van 13 tot 17 uur is het mogelijk om, voor het eerst in lange tijd, de toren van binnen te bekijken. Dit kan alleen op afspraak en in kleine groepen, max 2 personen of meer maar dan uit één huishouden.
Henk Veldman, onze vaste beiaardier speelt van 14 tot 15 uur. (onder de foto het programma)
U kunt uzelf opgeven voor een rondleiding via voorzitter@carillonmiddelstum.nl

Tijdens Open Torendag geeft Henk Veldman een extra bespeling op ons Hemony carillon. Het programma ziet er als volgt uit:
Download hier het programma

Thema: muziek uit de Groninger beiaardboeken

Ouverture Quarta                                                                    Gerhardus Havingha (1696-1753)
 -Vivace                                                                                   (bew. Adolph Rots)
-Allegro
-Allemande
-Corrente
-Air
-Entrée
-Sarabanda
-Fantasia
-Menuet
-Giga

Komt vrienden in het ronden                                                  Adolph Rots (1947)
Ain boer…                                                                              Bert Scholten (1935)
Fantasie over een Russisch volksliedje                                Frank Steijns (1970)
Variaties over ‘Pekelharing’                                                    Henk Verhoef (1961)
Variaties over ‘Merk toch hoe sterk’                                       Koen van Assche (1967)  
Gildebroeders, maakt plezieren                                             Henk Veldman (1965)

Toelichting

Het programma bestaat uit muziek uit de Groninger beiaardboeken.

Inmiddels zijn 10 boeken verschenen met composities van de Groninger beiaardiers, maar ook met de composities die speciaal voor de compositiewedstrijden van de Stichting Martinibeiaard Groningen zijn geschreven.

Voor de grote Hemonybeiaard te Groningen, maar met hier en daar wat gesmokkel ook geschikt gemaakt voor de veel kleinere Hemonybeiaard te Middelstum.

Bespeling op zondag 6 juni van 14 tot 15 uur

Zondag 6 juni speelt onze vaste beiaardier Henk Veldman weer op het Hemony carillon.Hieronder het programma met een toelichting van Henk zelf.

Thema: Negrospirituals en Israëlische volksliederen

Negrospirituals

-Joshua fit the battle of Jericho
-Go down Moses
-Give me that old time religion
-Nobody knows the trouble I’ve seen
-Sometimes I feel like a motherless child
-Down by the riverside
-It’s a me, o Lord
-He’s got the whole world in His hands
-Swing low, sweet chariot

Israëlische volksliederen

Shalom chaverim
Yerushalayim Shel Zahav
Hava nagila
Hevenu Shalom Alehem
Hatikvah

Toelichting

Het programma bestaat uit een combinatie van negrospirituals en Israëlische volksliederen.
Negrospirituals zijn de traditionele religieuze volksliederen van de Noord-Amerikaanse zwarte slaven, waarin westerse en Afrikaanse elementen versmelten. De teksten zijn christelijk geïnspireerd, vaak met verwijzingen naar het Oude Testament. De melodieën zijn eenvoudig en verlopen in een swingend ritme. Oorspronkelijk werden deze liederen a capella (zonder instrumenten) uitgevoerd. De uitvoering laat heel wat spontane muzikaliteit en betrokkenheid van de gemeenschap toe in de vorm van kreten, gejuich en handgeklap. Door het zingen van negrospirituals vonden de zwarte slaven troost voor de situatie waarin zij leefden. De stijl van de negrospirituals werd later overgenomen in de gospelmuziek.
Typisch voor de joodse klezmermuziek is dat de melodie heel vrolijk en opgewekt is en tegelijkertijd diep melancholisch en weemoedig. “Lachen met tranen” wordt het ook wel omschreven. Van oorsprong is het bruiloftsmuziek waarop kon worden gedanst. Tot de mooiste volksliederen behoren zonder twijfel de liederen Yerushalayim Shel Zahav en Hatikvah. Het eerste lied werd vlak voor de oorlog in 1967 geschreven, en na de overwinning een grote hit. Het beschrijft de gouden gloed die er over de stad ligt en dat de stad eens vrij zal zijn. Ooit zal er vrede zijn. Nu Israël weer onder vuur ligt, is het goed daarop te blijven hopen.

Mooie opening concertseizoen Hemonybeiaard MiddelstumHet is ieder jaar weer een mooi moment, de opening van het concertseizoen van de Commissie Hemonybeiaard Middelstum. Borden worden geplaatst; spandoeken opgehangen; stoelen in de luistertuin klaargezet; echtpaar Harm en Anneke Bos die de koffie verzorgt; via alle mogelijke kanalen wordt de pers ingelicht opdat veel mensen kunnen genieten van de mooie klanken van het beroemde Hemonycarillon. Dit jaar staan vier vrouwen op het programma. Niet omdat vrouwelijke beiaardiers zo nodig apart gezet moeten worden omdat ze achtergesteld zouden zijn. Nee, aan dat soort onzin doet de commissie niet. Gewoon omdat het een leuk idee is eens vier vrouwen uit te nodigen. Levina Pors uit Amersfoort opende de serie en dat deed mij persoonlijk veel deugd, want het is niet alleen prettig je eigen vrouw te horen spelen, het is ook mooi dat het ter gelegenheid van het vriendenconcert was. Sinds een aantal jaren is het vriendenconcert de formele aftrap van het concertseizoen en dus best wel een beetje extra bijzonder. Levina had een prachtig programma samengesteld. De klokken zijn onovertroffen mooi, maar je kunt er ook foute muziek op spelen en je kunt ook fout spelen. Niet in de zin dat er een noot anders gespeeld wordt dan staat genoteerd. Dit overkomt de beste. Nee je kunt de beiaard laten zingen en je kunt de beiaard onder je handen dood slaan. Als je warme klokken hoort, is het goed, als je tikkende klepels hoort of gebonk op het klavier, dan is het fout. Levina wist met een mooi gebalanceerd programma van voornamelijk luitmuziek uit de tijd van het ontstaan van het instrument precies de juiste snaar te raken. Ook door een mild toucher klonk de beiaard bij elk stuk warm en melodieus. Fraaie fraseringen bij de beroemde stukken als ‘Lacrimae’ van John Dowland of bij ‘Soet Robbert’ van Vallet. Dé songfestivalhits uit de gouden eeuw, want elke gerespecteerde componist heeft er wel bewerkingen op gemaakt. Vrolijk en herkenbaar waren ook de pinksterliedjes en het concert werd beëindigd met een swingende ‘Oh happy day’ van Edwin Hawkins. We zaten natuurlijk allemaal een beetje in spanning hoe ze het programma vol zou maken, want bij het slotnummer was het nog lang geen 17.00 uur maar daar werd een mouw aangepast. Eerst zette de linkerhand een nieuw blaadje op de lessenaar en toen de rechterhand en daar ging het vrolijk door met de gospel ‘This little light of mine’ gevolgd door een andere gospel ‘Amen’, die precies in de uurslag viel.
Mooi opgelost. Helaas was het koud en net een beetje te nat voor een groot publiek, maar de luisteraars die er waren, zelfs uit Nijmegen en Meppel, hebben een mooie middag gehad.

Eerste concert 2021 op 23 mei door Levina Pors

Zondag 23 mei 2021(1e Pinksterdag) van 16.00 tot 17.00 het eerste concert van ons
zomerseizoen. Levina Pors uit Amersfoort bespeelt dan het Hemonycarillon.
Levina Pors studeerde beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij Arie Abbenes en Todd Fair. Zij is stadsbeiaardier van Leiden, beiaardier van Bussum en zij bespeelt de museumbeiaard van Heiligerlee. Verder is zij uitgever van bladmuziek en automatische muziek ofwel ‘versteken’ voor beiaard.
Haar programma bestaat hoofdzakelijk uit muziek uit de 17e eeuw, de periode dat ook het
Hemonycarillon werd gegoten. Het “Thysius luitboek” is de rode draad, het bevat veel
internationaal repertoire uit het begin van de Gouden Eeuw. Ter afwisseling tussendoor wat liedjes uit deze tijd. Een mix van populaire melodieën uit de tijd dat de klokken van het carillon door Hemony werden gegoten en een paar liedjes uit de huidige tijd. Ze besluit met ‘Oh Happy Day’ van Edwin Hawkins.
Levina is een oude bekende voor ons. Zij is immers de wederhelft van Henk Veldman, onze eigen beiaardier. Ze heeft vaak gespeeld op het Middelstumse Hemony carillon en kent alle mogelijkheden, en onmogelijkheden natuurlijk, van ons carillon.

Levina Pors

Programma 23 mei 2021
Hemony carillon Middelstum
16.00 – 17.00
door Levina Pors

 1. -C’est le Mai, joli Mai Leen ‘t Hart (1920-1992)
 2. -Mr Daulants Allemande Thysius luitboek
  -Lacrime Dowland Thysius luitboek
 3. -De winter is verganghen Traditioneel
  -Voorjaar C.J.C. Geerlings (1865-1951)
 4. -Soet Robbertgen Thysius luitboek
  -Soet Robbert* Nicolas Vallet (1583-1642)
 5. -Hier is onze fiere Pinksterblom Volksliedje
  -De Geest des Heren (Gez. 247,1973) Zetting Rutger van Mazijk (*1934)
 6. -Psalm 23 Thysius luitboek
  -Quam dilecta tabernacula Thysius luitboek
 7. -Op een mooie pinksterdag Harry Bannink (1929-1999)
 8. -Fantasia Thysius luitboek
 9. -Fortune helas pourquoy Thysius luitboek
  -Allemande Fortune helas pourquoy* Nicolas Vallet
 10. -Oh Happy Day Edwin Hawkins (1943-2018)
  *bewerkingen voor carillon: Henk Veldman. Overige bewerkingen: Levina Pors
  Het “Thysius luitboek” vormt de rode draad in dit programma. Het bevat een enorme schat aan muziek, een bron waaruit het heerlijk putten is voor een beiaardier omdat luitmuziek bijzonder goed te vertalen is naar een carillon. Zowel het luitboek als het Hemony carillon stammen uit de Gouden Eeuw.
  Het Luitboek van Thysius stamt uit het begin van de Gouden Eeuw, een roerige periode, waarin de felle godsdienststrijd tot gevolg had dat minstrelen uit diverse Europese landen moesten vluchten en in de Lage Landen een toevluchtsoord vonden. Het werd geschreven door Adriaen Smout uit Rotterdam, die in 1595 ging studeren aan de Leidse universiteit. Later werd hij een berucht contraremonstrants predikant, die er niet voor terugdeinsde vanaf de kansel haat te zaaien en tot geweld aan te zetten.
  Vondel noemde hem “Haantje Dikkop”. In het luitboek is veel internationaal repertoire te vinden uit het begin van de Gouden Eeuw: Italiaanse dansen als passamezzi en galliarda’s, luitbewerkingen van madrigalen, chansons en motetten, psalmen en Engelse, Franse en Nederlandse liederen en dansen. Smout had als student een bijzondere belangstelling voor muzikale volkscultuur en noteerde allerhande boerendansen en schunnige liedjes. Het Luitboek van Thysius draagt de naam van Joan Thys of Thysius, een Leidse boekenliefhebber die kort na Smouts dood het luitboek verwierf. Zijn bibliotheek is tot op de dag van vandaag bewaard als de beroemde Bibliotheca Thysiana aan het Leidse Rapenburg, inclusief het Luitboek. De Hemony carillons vormen een hoogtepunt in de Gouden Eeuw, na de vrede van Münster, voor de klokgietkunst. Veel van de toen populaire muziek die in het luitboek genoteerd staat zal ook van de carillons geklonken hebben. De meeste bewerkingen komen dan ook rechtstreeks uit “Thysius luitboek”. Met een uitstapje naar Nicolas Vallet en een aantal variaties uit diens collectie “Secretum Musarum” toegepast in dit programma als variatie op “Thysius”. Nicolas
  Vallet werd geboren in Frankrijk en vestigde zich rond 1613 in Amsterdam waar hij onder andere met drie Engelse luitisten een ensemble oprichtte waarmee hij op bruiloften en partijen speelde.
  Het programma wordt afgewisseld met populaire, naar stijl en tijd van herkomst, lente- en
  Pinkstermuziek.
  Levina Pors studeerde beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij Arie Abbenes en Todd Fair. Zij is stadsbeiaardier van Leiden, beiaardier van Bussum en zij bespeelt de museumbeiaard van Heiligerlee. Verder is zij uitgever van bladmuziek en automatische muziek ofwel ‘versteken’ voor beiaard.

4 en 5 mei

Op 4 mei gaat de dodenherdenking anders dan we gewend zijn.
De vlaggen hangen overal de hele dag half stok.
Het carillon speelt een speciaal programma en is stil vanaf 16 uur
De klok wordt geluid vanaf 19.45 tot 19.58.
De taptoe wotdt geblazen om 19.59.
Vanaf 20 uur 2 minuten stilte. De luidklok slaat gewoon 8 keer.
Om 20.02 speelt het Hemony carillon het Wilhelmus
Om 20.29 begint het carillon weer.

Op 5 mei, bevrijdingsdag, speelt het carillon een speciaal bevrijdingsprogramma met afwisselend:
Wilhelmus
Middelstums volkslaid
Auld langs ayne
We’ll meet again

Door het hele land spelen carillons om 13 uur en 16.55 het nummer Nobody’s perfect van Davina Michelle. Henk Veldman heeft dit nummer voor ons bewerkt en het wordt op bovenstaande tijden op het Hemony carillon afgespeeld.

Evenals in 2020 doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei ook in 2021 een beroep op de
beiaardiers om de “digitale“ Bevrijdingsdag 2021 mede vorm te geven.
Om 13.00 uur, na de 5 mei-lezing door Angela Merkel, ontsteekt minister-president
Rutte het Bevrijdingsvuur. Dat is het startsein voor alle online-activiteiten op die dag.
Op dat moment zal ook zangeres Davina Michelle het lied Nobody Is Perfect zingen.
Om “vijf voor vijf” (16.55 uur) zal Davina Michelle op het online Bevrijdingsfestival
op vliegbasis Gilze-Rijen Nobody Is Perfect nogmaals uitvoeren.