Concert Jeroen Heijungs

Zondag 23 juni van 16 tot 17 uur

We zetten weer stoelen in het Asingapark, zorgen voor koffie en een beeldscherm waarop de beiaardier live te zien is.
Jeroen Heijungs studeerde orgel en klavecimbel aan het Stedelijk Conservatorium van Arnhem bij respectievelijk Bert Matter en Kees Rosenhart.
Hoewel muziek de grote liefde was is hij zo’n 35 jaar werkzaam geweest als
systeembeheerder in de automatisering.
Na het bereiken van zijn (vroeg)pensioen heeft hij echter de muziekstudie weer opgepakt en studeerde vanaf september 2020 aan de Nederlandse Beiaardschool in zijn woonplaats
Amersfoort bij Frans Haagen, Tommy van Doorn en Christiaan Winter. In augustus 2023 is deze studie succesvol afgesloten met het behalen van het master-diploma.
Naast orgel, klavecimbel en beiaard speelt Jeroen ook graag clavichord.
De te spelen stukken zijn bijna allemaal door hem bewerkt voor het Hemony carillon
van Middelstum. Op het hieronder te downloaden programma legt Jeroen zelf uitgebreid uit hoe en waarom hij het programma zo heeft samengesteld.
Jeroen gaat zeker niet over één nacht ijs. Dat blijkt wel want hij is 2 keer speciaal naar Middelstum gereisd om hier op het klavier te oefenen. Dan neem je het vak toch wel zeer serieus! Dit soort oefensessies doen we bij voorkeur op de woensdagochtend. Dan is er markt op het Concordiaplein. De marktkooplui en klanten hebben dus alvast een voorproefje gehad.

Jeroen Heijungs tijdens het oefenen op het Hemony carillon in Middelstum op 5 juni

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA

Jeroen Heijungs in Middelstum

Zaterdag 8 juni Open Torendag

Van 13 tot 17 uur

Open toren dag Hippolytuskerk zaterdag 8 juni 2024 met een bespeling van het
Hemonycarillon door Henk Veldman.
Volgende week is het Vaderdag en dat is volgens beiaardier Henk Veldman een goede
reden voor vaders hun kinderen zaterdag 8 juni 2024 op open torendag mee te nemen
naar de Hippolytuskerk, naar boven in de te klimmen en te zien en horen hoe Henk
Veldman liedjes met als thema Vader speelt en over het dorp laat klinken. Ook het
prachtige uurwerk uit 1561 en de speeltrommel zijn te bekijken en vergeet het prachtige
uitzicht vanuit de toren niet. De commissie Hemony Beiaard Middelstum geeft graag
uitleg.

Henk Veldman tijdens de bespeling van 2 juni 2024

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA

Eerste zondag van de maand speelt Henk Veldman op het Hemony carillon

Zondag 2 juni van 14 tot 15 uur

Een programma samengesteld met als thema ‘vogels’. Componisten hebben zich de
eeuwen door laten inspireren door het vrolijke gezang van de vogels. Letterlijke
imitaties zoals bij Händel, maar meestal sfeerimpressies zoals bij het prachtige ‘Eagle’
van ABBA.
Daar voel je je in de sound helemaal opgetild, zoals een adelaar door de lucht zweeft.
Ook in het kerklied staat de vogel symbool voor vrijheid, namelijk de Geest van God.
Ook in veel volks- en kinderliedjes worden vogels bezongen, ook de Beatles, Anouk en
Simon & Garfunkel werden geïnspireerd. Tot slot de bekende Vogeltjesdans,
oorspronkelijk een hit van de Zwitserse accordeonist Werner Thomas, die er bekend
mee werd. Later werd het in Nederland populair door de bewerking van Johnny Hoes
voor het Brabantse balorkest ‘De Electronica’s’. Een afwisselend programma waarin de
beiaardier moet concurreren met de vogels in het Asingapark.

Henk Veldman tijdens de extra bespeling op 1e pinksterdag

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA

Lezing door Jur Bekooy in de Hippolytuskerk te Middelstum.

Op woensdag 22 Mei organiseert de Historische Vereniging Middelstum in samenwerking met de plaatselijk commissie Hippolytuskerk een lezing verzorgd door Jur Bekooy.

Jur is bouwkundige bij Groninger Kerken en maakt zich grote zorgen om de eeuwenoude gebouwen waar onze provincie rijk aan is. Deze avond neemt hij ons letterlijk mee naar de bouwgeschiedenis van het grootste monument dat in het dorp staat en de veranderingen die hieraan in de loop van de eeuwen zijn aangebracht. Tegenwoordig is de laatgotische Hippolytuskerk in Middelstum één van de parels in de provincie. Onder andere de hoge kwaliteit van de schilderingen die rond 1500 zijn aangebracht en hun grote hoeveelheid maken deze kerk zeer bijzonder.

De lezing is in de Hippolytuskerk zelf en begint om 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00 incl. consumpties.

Zondag 19 mei, eerste Pnksterdag, bespeelt Henk Veldman het Hemony carillon

19 mei 2024 van 14.00 tot 15.00 uur

Vaak zal het Pinksterfeest in de Hippolytuskerk van Middelstum zijn gevierd, eerst in de
katholieke traditie daarna in de protestante traditie. In beide gevallen wordt de
uitstorting van de Heilige Geest en het begin van de kerk gevierd, een dag met uitzicht
op een mooie toekomst en dat is ook terug te vinden in de keus van de beiaardier. Veni
Creator Spiritus een Gregoriaanse hymne, een uitbundige compositie van Johann
Sebastiaan Bach, vrolijk en licht werk van Felix Mendelssohn Bartholdy, maar ook
Blackbird van de Beatles en liedjes over alle onderwerpen van het leven, altijd met en
vrolijke noot van Harry Bannink/Annie M.G. Schmidt. Tot slot Sonata per Organo van
Giovanni Battista Pergelosi. Een zeer afwisselend programma, Henk Veldman zal er
zeker voor zorgen dat de muziek uit alle tijden goed zal klinken op het Hemonycarillon
uit 1662. Een goede luisterplek is het Asingapark bij de Hippolytuskerk.
De toren is tijdens de bespeling geopend, de Hippolytuskerk de hele dag.

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA