Lotgevallen van een afgedankt uurwerk in Middelstum

In het blad van de Groninger Kerken (was SOGK) stond in juli 2017 een leuk stukje over wat er met ons uurwerk uit 1561 is gebeurd nadat het door de kerk voor oud ijzer werd verkocht aan Notaris Piet Kooi.

Klik hier voor een link naar de editie van het blad van Groninger Kerken
(blz.12-14)

Klik hier voor de .pdf

Simon Laudy bezig met het weer in elkaar zetten van het weer in ere herstelde uurwerk.

Bespeling door Henk Veldman

Zondag 7 april van 14.00 tot 15.00 uur

Een prachtig klassiek programma met muziek uit de tijd dat de klokken van het
Hemonycarillon werden gegoten. In dezelfde tijd werd ook het orgel voor de
Antoniuskerk van Kantens gebouwd door de gebroeders Hendrick en Johannes Huys.
De link tussen die twee is Leni Otte, oud-secretaris van onze commissie en oudorganiste
te Kantens, zij heeft samen met de beiaardier het programma opgesteld. Ook
gemeenschappelijk is de middentoonstemming.
Het concert begint met een verzameling eenvoudige dansen en een psalmzetting uit
een van de oudste bronnen van onze klaviermuziek, het zogeheten Susanne van Soldtmanuscript.
Daarnaast enkele klavierwerken van Jan Pietersz. Sweelinck, die wel ‘der
Organistenmacher’ werd genoemd omdat hij veel leerlingen uit Europa de kunst van
het orgelspelen bijbracht, waaronder Samuel Scheidt. Van hem wordt gespeeld het
overbekende Est-ce mars, ook wel bekend als ‘Wie gaat mee, overzee.’
Leni vroeg speciaal om twee prachtige werken van Buxtehude, juweeltjes voor op
orgel. Beide werken maken gebruik van een ostinate bas, een repeterend melodietje
waarop van allerlei variaties worden gespeeld.
Tot slot passend in deze tijd, enkele improvisaties over bekende paaskoralen.

Henk Veldman zoals hij te zien was op zondag 3 maart.

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA

Henk Veldman speelt weer op het Hemonycarillon

Zondag 4 maart van 14 tot 15 uur

De Veertigdagentijd loopt in 2024 van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 30
maart. Van oudsher is dit voor veel mensen een tijd van inkeer, bezinning en gebed.
Het programma gekozen door de beiaardier past daar geheel bij, gepassioneerde
muziek. Henk Veldman begint zijn bespeling met een aantal aria’s uit de
Mattheus Passion van Johannes Sebastiaan Bach, prachtige muziek en bij velen
bekend. Hij vervolgt met ‘Adagio for strings’ van Samuel Barber, een prachtige melodie
met een bijzonder harmonische wending wordt met een toenemend aantal strijkers en
in een steeds hoger register herhaald, totdat het je de adem bijna beneemt.
Tot slot muziek uit de beroemde musical (of rock-opera) Jesus Christ Superstar, op
muziek van Andrew Lloyd Webber. Deze musical was in de jaren 70 een enorme hit,
niet alleen vanwege de rockmuziek maar ook vanwege het dwarse karakter de
kruisiging van Jezus door de ogen van de verrader Judas te beschouwen. Nu de
musical opnieuw populair is, is dit een mooie gelegenheid er enige delen van op de
beiaard te spelen. Een prachtig programma.

Henk Veldman zoals hij in februari het carillon bespeelde.

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA

Begin dit jaar hebben we het programma van de speelcomputer weer aangepast. Ieder jaar verandert de datum van pasen. De muziek in de week voor pasen is uit de Mattheas Passion en tijdens de paasdagen speelt het carillon passende religieuze muziek. Alle andere feestdagen hebben een vaste datum, behalve pinksteren, maar daar hebben we geen speciale muziek voor.

Maandelijkse bespeling door Henk Veldman


Zondag 4 februari 2024 van 14 tot 15 uur

Henk Veldman koos voor deze bespeling het thema ‘Winter en sneeuw’. Hij zal er
zeker in slagen die sfeer met dit programma op te roepen, of de weergoden hem daarin
bijstaan is maar afwachten. Aan zijn keuze zal het niet liggen. Het wordt genieten van
wintermuziek uit de barok, romantiek, impressionisme en expressionisme, zwierige
walsen, Amerikaanse wintersfeer en Hollandse oubolligheid. Muziek van de 16e tot de
21e eeuw.
Kom luisteren in het mooie Asingapark bij de Hippolytuskerk te Middelstum
naar de live bespeling door Henk Veldman, neem warme chocola mee of ga na afloop
bij Mendels theetuin, theeschenkerij Ewsum of bij Herberg in de Valk.

Henk Veldman tijdens de bespeling van januari 2024

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA