Zaterdag 8 juni Open Torendag

Van 13 tot 17 uur

Open toren dag Hippolytuskerk zaterdag 8 juni 2024 met een bespeling van het
Hemonycarillon door Henk Veldman.
Volgende week is het Vaderdag en dat is volgens beiaardier Henk Veldman een goede
reden voor vaders hun kinderen zaterdag 8 juni 2024 op open torendag mee te nemen
naar de Hippolytuskerk, naar boven in de te klimmen en te zien en horen hoe Henk
Veldman liedjes met als thema Vader speelt en over het dorp laat klinken. Ook het
prachtige uurwerk uit 1561 en de speeltrommel zijn te bekijken en vergeet het prachtige
uitzicht vanuit de toren niet. De commissie Hemony Beiaard Middelstum geeft graag
uitleg.

Henk Veldman tijdens de bespeling van 2 juni 2024

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA