Restauratie

De speeltrommel zoals die opgesteld staat sinds 1946.Bij de restauratie van het carillon en handspeelwerk in 1995 tot 2000 is overwogen ook de, door van Oeckelen geleverde speeltrommel te restaureren. Om er voor te zorgen dat er regelmatige andere melodieën klonken moet deze speeltrommel regelmatig worden verstoken (voorzien van  nieuwe liedjes). Daarvoor waren geen geldelijke middelen aanwezig. Nu zijn er door samenvoeging van oude en nieuwe technieken mogelijkheden de speeltrommel te restaureren en ook middels moderne techniek de melodieën regelmatig te veranderen.

Door de toenmalige adviseur Henk Veldman is een restauratieplan gemaakt, op basis daarvan is een begroting gemaakt. Een groot deel van de kosten wordt gedragen door de toenmalige eigenaar de Hervormde Gemeente en wel uit het carillonfonds. Adolph Rots is inmiddels adviseur. Bij de overdracht van de Hippolytuskerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken begin 2014 is het restauratieplan en het carillonfonds meegegaan naar de nieuwe eigenaar en zal de restauratie worden uitgevoerd.

 

Schematische voorstelling van de nieuwe situatie

Schematische voorstelling van de nieuwe situatie

 

 

Inmiddels zijn er ook diverse instellingen benaderd en dankzij de gulle bijdragen van het stimuleringsfonds van de RABO bank , Stichting Koor en Rinkel te Middelstum, het Scholtensfonds, Stad en Lande Monumentenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het SNS fonds te Middelstum zal de restauratie nu worden uitgevoerd.

Omdat het huidige uurwerk slijtage vertoond wordt gelijktijdig het oude uurwerk weer in werking gesteld. Dit uurwerk is gered en bewaard door Piet Kooi uit Winsum en staat al geruime tijd in de toren.

 

 

 

Het plan voor de komende restauratie gaat er in het kort als volgt uitzien:

 • Uit elkaar halen van het uurwerk en de speeltrommel
 • Alle onderdelen ontroesten en opnieuw verven of behandelen
 • Opnieuw maken van kapotte of ontbrekende onderdelen
 • Uurwerk en speeltrommel op de oude plek opstellen
 • De speeltrommel bedient met lichters een relaisblok
 • De klokken krijgen een extra vallende hamer
 • De nieuwe hamers worden met elektromagneten bediend
 • De vallende hamers kunnen door de computer én door de speeltrommel worden aangestuurd
 • De oude magneethamers worden weggehaald
 • Het uurwerk wordt vier keer per dag gelijk gezet met de computer
 • De speeltrommel wordt alleen gebruikt bij speciale gelegenheden
 • Het handklavier werkt geheel onafhankelijk van de computer en speeltrommel
 • Het verloop van de restauratie kunt u volgen op deze website

De oude magneethamers slaan wel erg hard op onze mooie Hemony klokken. Dit geeft ook een harde klank. De vallende hamer geeft een veel mooiere klank en is minder slecht voor de klokken.