Henk Veldman speelt weer op het Hemonycarillon

Zondag 4 maart van 14 tot 15 uur

De Veertigdagentijd loopt in 2024 van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 30
maart. Van oudsher is dit voor veel mensen een tijd van inkeer, bezinning en gebed.
Het programma gekozen door de beiaardier past daar geheel bij, gepassioneerde
muziek. Henk Veldman begint zijn bespeling met een aantal aria’s uit de
Mattheus Passion van Johannes Sebastiaan Bach, prachtige muziek en bij velen
bekend. Hij vervolgt met ‘Adagio for strings’ van Samuel Barber, een prachtige melodie
met een bijzonder harmonische wending wordt met een toenemend aantal strijkers en
in een steeds hoger register herhaald, totdat het je de adem bijna beneemt.
Tot slot muziek uit de beroemde musical (of rock-opera) Jesus Christ Superstar, op
muziek van Andrew Lloyd Webber. Deze musical was in de jaren 70 een enorme hit,
niet alleen vanwege de rockmuziek maar ook vanwege het dwarse karakter de
kruisiging van Jezus door de ogen van de verrader Judas te beschouwen. Nu de
musical opnieuw populair is, is dit een mooie gelegenheid er enige delen van op de
beiaard te spelen. Een prachtig programma.

Henk Veldman zoals hij in februari het carillon bespeelde.

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA

Begin dit jaar hebben we het programma van de speelcomputer weer aangepast. Ieder jaar verandert de datum van pasen. De muziek in de week voor pasen is uit de Mattheas Passion en tijdens de paasdagen speelt het carillon passende religieuze muziek. Alle andere feestdagen hebben een vaste datum, behalve pinksteren, maar daar hebben we geen speciale muziek voor.