Testen van de toren.

Op het scherm zijn de trillingen te zien.

Zeer gevoelige trilling sensor, zelfs door de wind veroorzaakte trilling van de toren wordt gemeten.

De Commissie Hemony Beiaard Middelstum wil graag de de toren weer geheel compleet maken, in de afgelopen jaren zijn daarom het handspel van het Hemony-carillon en de speeltrommel gerestaureerd en het uurwerk uit 1561 weer in gebruik genomen. In de klokkenstoel (uit de bouwtijd van de toren) zijn nog 2 lege plekken en die willen we graag weer vullen.

Om zeker te weten of de toren twee extra klokken aan kan, vond er donderdag 24 mei 2018 een belangrijk technisch onderzoek plaats in de toren van de Hippolytuskerk. Zeker moet zijn dat de toren de trillingen van de klokken aan kan. Een gespecialiseerd ingenieursbureau uit Duitsland heeft met zeer gevoelige apparatuur de eigen trillingsfrequentie van de toren en de trillingen veroorzaakt door de huidige luidklok op gemeten. Met een speciaal computerprogramma kunnen zij nu berekenen, aan de hand van de opgegeven gewichten, wat de effecten van twee extra klokken zijn.

Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning moet het resultaat van dit onderzoek worden meegezonden.

Luiden van de klok voor de metingen.