Concert Jeroen Heijungs

Zondag 23 juni van 16 tot 17 uur

We zetten weer stoelen in het Asingapark, zorgen voor koffie en een beeldscherm waarop de beiaardier live te zien is.
Jeroen Heijungs studeerde orgel en klavecimbel aan het Stedelijk Conservatorium van Arnhem bij respectievelijk Bert Matter en Kees Rosenhart.
Hoewel muziek de grote liefde was is hij zo’n 35 jaar werkzaam geweest als
systeembeheerder in de automatisering.
Na het bereiken van zijn (vroeg)pensioen heeft hij echter de muziekstudie weer opgepakt en studeerde vanaf september 2020 aan de Nederlandse Beiaardschool in zijn woonplaats
Amersfoort bij Frans Haagen, Tommy van Doorn en Christiaan Winter. In augustus 2023 is deze studie succesvol afgesloten met het behalen van het master-diploma.
Naast orgel, klavecimbel en beiaard speelt Jeroen ook graag clavichord.
De te spelen stukken zijn bijna allemaal door hem bewerkt voor het Hemony carillon
van Middelstum. Op het hieronder te downloaden programma legt Jeroen zelf uitgebreid uit hoe en waarom hij het programma zo heeft samengesteld.
Jeroen gaat zeker niet over één nacht ijs. Dat blijkt wel want hij is 2 keer speciaal naar Middelstum gereisd om hier op het klavier te oefenen. Dan neem je het vak toch wel zeer serieus! Dit soort oefensessies doen we bij voorkeur op de woensdagochtend. Dan is er markt op het Concordiaplein. De marktkooplui en klanten hebben dus alvast een voorproefje gehad.

Jeroen Heijungs tijdens het oefenen op het Hemony carillon in Middelstum op 5 juni

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA

Jeroen Heijungs in Middelstum

Zaterdag 8 juni Open Torendag

Van 13 tot 17 uur

Open toren dag Hippolytuskerk zaterdag 8 juni 2024 met een bespeling van het
Hemonycarillon door Henk Veldman.
Volgende week is het Vaderdag en dat is volgens beiaardier Henk Veldman een goede
reden voor vaders hun kinderen zaterdag 8 juni 2024 op open torendag mee te nemen
naar de Hippolytuskerk, naar boven in de te klimmen en te zien en horen hoe Henk
Veldman liedjes met als thema Vader speelt en over het dorp laat klinken. Ook het
prachtige uurwerk uit 1561 en de speeltrommel zijn te bekijken en vergeet het prachtige
uitzicht vanuit de toren niet. De commissie Hemony Beiaard Middelstum geeft graag
uitleg.

Henk Veldman tijdens de bespeling van 2 juni 2024

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA