Zondag 4 juli bespeling Henk Veldman

Wederom vindt Henk Veldman voor de maandelijkse bespeling weer een aanleiding
voor een mooi programma, hij speelt de preludio 1 t/m 5 van Matthias Vanden Gheyn,
wiens 300e geboortejaar wordt herdacht. Maar het is ook zomer dus, ook al ligt dat niet
voor de hand, tussendoor luchtige zomermuziek. Afwisselend en voor elk wat wils en
uitdagend voor de beiaardier.
De composities van Van den Gheyn, die organist en beiaardier van de beroemde Sint
Pieterskerk in Leuven was en toen al tijdens zijn leven zeer vermaard, doen soms
denken aan Bach. Ze zijn zeer geschikt voor het prachtige Hemony carillon van
Middelstum, de beiaardier noemt het lekkere speelmuziek en dat wisselt hij dan af met
zomermuziek uit de huidige tijd op Caribische ritmes. Dat wordt een mooie middag in
het Asingapark te Middelstum, als laatste nummer speelt Henk Veldman de Lambada.

Download het programma in .pdf

De bespeling is van 14 tot 15 uur.

Vlinderachtig spel van Gerda Peters op de Hemonybeiaard te Middelstum

Er fladderden opvallend veel vlinders rond, tijdens het carillonconcert van Gerda Peters afgelopen zondag in Middelstum. Het zonnetje scheen lekker en er was weinig wind, dus optimale omstandigheden voor een heerlijke beiaardmiddag. Gerda Peters, stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg, koos bewust voor subtiel spel waarbij ze dikwijls de grenzen van het pianissimo opzocht. Het zachtste register, dat vaak het moeilijkst onder controle te krijgen is, want geef je de klepel te weinig energie: er komt geen toon. Ze ziet het zelf als haar handelsmerk en het product verkocht zich goed in Middelstum. Ze begon met een blokje hedendaagse New-Age muziek, eenvoudige harmonische structuren met simpele melodische lijnen, veel stiltes en rustgevende momenten. Maar dat moet je wel spannend brengen, want anders droom je op zachte klanken weg. Eigenlijk was dit de rode draad door het hele concert heen: van elke noot werd muziek gemaakt en steeds wist ze de adembenemend mooie klokken adembenemend subtiel te bespelen. Een eenstemmige fluitsonate van Bach consequent eenstemmig uitvoeren op de beiaard: gedurfd! Hoe verleidelijk is het om er hier en daar een basnoot onder te gooien, maar ze koos bewust voor deze aanpak en door een mooie frasering pakte dit goed uit. Prachtig volle akkoorden in het overbekende Siciliano van Vivaldi, af en toe kwam er een enkel vals knerpend akkoord tussendoor, maar dat is een gegeven bij een strakke middentoonstemming zoals in Middelstum. Ze sloot af met een blokje populaire muziek. Bij ‘Hello! Is it me you are looking for?’ van Lionel Richie werd de melodie op de allerkleinste klokjes gespeeld en het bleef perfect in balans met de veel zwaardere bastonen. Ruim 30 bezoekers werden op een mooi concert getrakteerd en wat heerlijk dat we weer in de luistertuin van de vlinders – en de koffie van Harm en Anneke Bos – konden genieten.

Gerda Peters na afloop van het concert

Concert Gerda Peters 20 juni

Zondagmiddag om 4 uur kunnen we weer genieten van een concert op het eeuwenoude, nog helemaal gaaf klinkende, Hemony Carillon van De Hippolytustoren in Middelstum.

Dit keer komt Gerda Peters, stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg. Zij heeft een mooi programma samengesteld van hedendaagse/new age muziek, klassieke muziek en ter afsluiting populaire muziek.

Geboren en getogen in het centrum van Haarlem zijn beiaard- en orgelklanken Gerda Peters met de paplepel ingegoten. Gerda is aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam afgestudeerd voor orgel en kerkmuziek. Vervolgens heeft zij met goed gevolg het staatsexamen piano afgelegd. In 2008 slaagde zij voor haar diploma Master of Music in Carillon aan de Nederlandse Beiaardschool (NBS) te Amersfoort (faculteit muziek van de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht). Gerda Peters is stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg. Zij vervangt regelmatig collega beiaardiers en geeft door heel Nederland en in het buitenland concerten. Samen met Sarina Brouwer (saxofoon) vormt zij een duo. Tevens heeft zij een privé leerlingenpraktijk in de Bollenstreek.

Zie voor meer info haar website:

Gerda Peters

Het concert is door de nog steeds heersende coronapandemie enigszins aangepast. Er is wel gratis koffie en thee, en wat lekkers erbij, maar nu zelf halen bij het tafeltje van Harm en Anneke Bos. Niet allemaal op een kluitje maar een beetje verspreid is het aangenaam toeven in het Asingapark. Zeker omdat het altijd mooi weer is tijdens onze concerten!

Download het programma in .pdf

Open Torendag 12 juni

Op zaterdag 12 juni is het in de hele provincie Groningen OpenTorendag. Van 13 tot 17 uur is het mogelijk om, voor het eerst in lange tijd, de toren van binnen te bekijken. Dit kan alleen op afspraak en in kleine groepen, max 2 personen of meer maar dan uit één huishouden.
Henk Veldman, onze vaste beiaardier speelt van 14 tot 15 uur. (onder de foto het programma)
U kunt uzelf opgeven voor een rondleiding via voorzitter@carillonmiddelstum.nl

Tijdens Open Torendag geeft Henk Veldman een extra bespeling op ons Hemony carillon. Het programma ziet er als volgt uit:
Download hier het programma

Thema: muziek uit de Groninger beiaardboeken

Ouverture Quarta                                                                    Gerhardus Havingha (1696-1753)
 -Vivace                                                                                   (bew. Adolph Rots)
-Allegro
-Allemande
-Corrente
-Air
-Entrée
-Sarabanda
-Fantasia
-Menuet
-Giga

Komt vrienden in het ronden                                                  Adolph Rots (1947)
Ain boer…                                                                              Bert Scholten (1935)
Fantasie over een Russisch volksliedje                                Frank Steijns (1970)
Variaties over ‘Pekelharing’                                                    Henk Verhoef (1961)
Variaties over ‘Merk toch hoe sterk’                                       Koen van Assche (1967)  
Gildebroeders, maakt plezieren                                             Henk Veldman (1965)

Toelichting

Het programma bestaat uit muziek uit de Groninger beiaardboeken.

Inmiddels zijn 10 boeken verschenen met composities van de Groninger beiaardiers, maar ook met de composities die speciaal voor de compositiewedstrijden van de Stichting Martinibeiaard Groningen zijn geschreven.

Voor de grote Hemonybeiaard te Groningen, maar met hier en daar wat gesmokkel ook geschikt gemaakt voor de veel kleinere Hemonybeiaard te Middelstum.

Bespeling op zondag 6 juni van 14 tot 15 uur

Zondag 6 juni speelt onze vaste beiaardier Henk Veldman weer op het Hemony carillon.Hieronder het programma met een toelichting van Henk zelf.

Thema: Negrospirituals en Israëlische volksliederen

Negrospirituals

-Joshua fit the battle of Jericho
-Go down Moses
-Give me that old time religion
-Nobody knows the trouble I’ve seen
-Sometimes I feel like a motherless child
-Down by the riverside
-It’s a me, o Lord
-He’s got the whole world in His hands
-Swing low, sweet chariot

Israëlische volksliederen

Shalom chaverim
Yerushalayim Shel Zahav
Hava nagila
Hevenu Shalom Alehem
Hatikvah

Toelichting

Het programma bestaat uit een combinatie van negrospirituals en Israëlische volksliederen.
Negrospirituals zijn de traditionele religieuze volksliederen van de Noord-Amerikaanse zwarte slaven, waarin westerse en Afrikaanse elementen versmelten. De teksten zijn christelijk geïnspireerd, vaak met verwijzingen naar het Oude Testament. De melodieën zijn eenvoudig en verlopen in een swingend ritme. Oorspronkelijk werden deze liederen a capella (zonder instrumenten) uitgevoerd. De uitvoering laat heel wat spontane muzikaliteit en betrokkenheid van de gemeenschap toe in de vorm van kreten, gejuich en handgeklap. Door het zingen van negrospirituals vonden de zwarte slaven troost voor de situatie waarin zij leefden. De stijl van de negrospirituals werd later overgenomen in de gospelmuziek.
Typisch voor de joodse klezmermuziek is dat de melodie heel vrolijk en opgewekt is en tegelijkertijd diep melancholisch en weemoedig. “Lachen met tranen” wordt het ook wel omschreven. Van oorsprong is het bruiloftsmuziek waarop kon worden gedanst. Tot de mooiste volksliederen behoren zonder twijfel de liederen Yerushalayim Shel Zahav en Hatikvah. Het eerste lied werd vlak voor de oorlog in 1967 geschreven, en na de overwinning een grote hit. Het beschrijft de gouden gloed die er over de stad ligt en dat de stad eens vrij zal zijn. Ooit zal er vrede zijn. Nu Israël weer onder vuur ligt, is het goed daarop te blijven hopen.