Open Torendag 12 juni

Op zaterdag 12 juni is het in de hele provincie Groningen OpenTorendag. Van 13 tot 17 uur is het mogelijk om, voor het eerst in lange tijd, de toren van binnen te bekijken. Dit kan alleen op afspraak en in kleine groepen, max 2 personen of meer maar dan uit één huishouden.
Henk Veldman, onze vaste beiaardier speelt van 14 tot 15 uur. (onder de foto het programma)
U kunt uzelf opgeven voor een rondleiding via voorzitter@carillonmiddelstum.nl

Tijdens Open Torendag geeft Henk Veldman een extra bespeling op ons Hemony carillon. Het programma ziet er als volgt uit:
Download hier het programma

Thema: muziek uit de Groninger beiaardboeken

Ouverture Quarta                                                                    Gerhardus Havingha (1696-1753)
 -Vivace                                                                                   (bew. Adolph Rots)
-Allegro
-Allemande
-Corrente
-Air
-Entrée
-Sarabanda
-Fantasia
-Menuet
-Giga

Komt vrienden in het ronden                                                  Adolph Rots (1947)
Ain boer…                                                                              Bert Scholten (1935)
Fantasie over een Russisch volksliedje                                Frank Steijns (1970)
Variaties over ‘Pekelharing’                                                    Henk Verhoef (1961)
Variaties over ‘Merk toch hoe sterk’                                       Koen van Assche (1967)  
Gildebroeders, maakt plezieren                                             Henk Veldman (1965)

Toelichting

Het programma bestaat uit muziek uit de Groninger beiaardboeken.

Inmiddels zijn 10 boeken verschenen met composities van de Groninger beiaardiers, maar ook met de composities die speciaal voor de compositiewedstrijden van de Stichting Martinibeiaard Groningen zijn geschreven.

Voor de grote Hemonybeiaard te Groningen, maar met hier en daar wat gesmokkel ook geschikt gemaakt voor de veel kleinere Hemonybeiaard te Middelstum.

Bespeling op zondag 6 juni van 14 tot 15 uur

Zondag 6 juni speelt onze vaste beiaardier Henk Veldman weer op het Hemony carillon.Hieronder het programma met een toelichting van Henk zelf.

Thema: Negrospirituals en Israëlische volksliederen

Negrospirituals

-Joshua fit the battle of Jericho
-Go down Moses
-Give me that old time religion
-Nobody knows the trouble I’ve seen
-Sometimes I feel like a motherless child
-Down by the riverside
-It’s a me, o Lord
-He’s got the whole world in His hands
-Swing low, sweet chariot

Israëlische volksliederen

Shalom chaverim
Yerushalayim Shel Zahav
Hava nagila
Hevenu Shalom Alehem
Hatikvah

Toelichting

Het programma bestaat uit een combinatie van negrospirituals en Israëlische volksliederen.
Negrospirituals zijn de traditionele religieuze volksliederen van de Noord-Amerikaanse zwarte slaven, waarin westerse en Afrikaanse elementen versmelten. De teksten zijn christelijk geïnspireerd, vaak met verwijzingen naar het Oude Testament. De melodieën zijn eenvoudig en verlopen in een swingend ritme. Oorspronkelijk werden deze liederen a capella (zonder instrumenten) uitgevoerd. De uitvoering laat heel wat spontane muzikaliteit en betrokkenheid van de gemeenschap toe in de vorm van kreten, gejuich en handgeklap. Door het zingen van negrospirituals vonden de zwarte slaven troost voor de situatie waarin zij leefden. De stijl van de negrospirituals werd later overgenomen in de gospelmuziek.
Typisch voor de joodse klezmermuziek is dat de melodie heel vrolijk en opgewekt is en tegelijkertijd diep melancholisch en weemoedig. “Lachen met tranen” wordt het ook wel omschreven. Van oorsprong is het bruiloftsmuziek waarop kon worden gedanst. Tot de mooiste volksliederen behoren zonder twijfel de liederen Yerushalayim Shel Zahav en Hatikvah. Het eerste lied werd vlak voor de oorlog in 1967 geschreven, en na de overwinning een grote hit. Het beschrijft de gouden gloed die er over de stad ligt en dat de stad eens vrij zal zijn. Ooit zal er vrede zijn. Nu Israël weer onder vuur ligt, is het goed daarop te blijven hopen.