Vlinderachtig spel van Gerda Peters op de Hemonybeiaard te Middelstum

Er fladderden opvallend veel vlinders rond, tijdens het carillonconcert van Gerda Peters afgelopen zondag in Middelstum. Het zonnetje scheen lekker en er was weinig wind, dus optimale omstandigheden voor een heerlijke beiaardmiddag. Gerda Peters, stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg, koos bewust voor subtiel spel waarbij ze dikwijls de grenzen van het pianissimo opzocht. Het zachtste register, dat vaak het moeilijkst onder controle te krijgen is, want geef je de klepel te weinig energie: er komt geen toon. Ze ziet het zelf als haar handelsmerk en het product verkocht zich goed in Middelstum. Ze begon met een blokje hedendaagse New-Age muziek, eenvoudige harmonische structuren met simpele melodische lijnen, veel stiltes en rustgevende momenten. Maar dat moet je wel spannend brengen, want anders droom je op zachte klanken weg. Eigenlijk was dit de rode draad door het hele concert heen: van elke noot werd muziek gemaakt en steeds wist ze de adembenemend mooie klokken adembenemend subtiel te bespelen. Een eenstemmige fluitsonate van Bach consequent eenstemmig uitvoeren op de beiaard: gedurfd! Hoe verleidelijk is het om er hier en daar een basnoot onder te gooien, maar ze koos bewust voor deze aanpak en door een mooie frasering pakte dit goed uit. Prachtig volle akkoorden in het overbekende Siciliano van Vivaldi, af en toe kwam er een enkel vals knerpend akkoord tussendoor, maar dat is een gegeven bij een strakke middentoonstemming zoals in Middelstum. Ze sloot af met een blokje populaire muziek. Bij ‘Hello! Is it me you are looking for?’ van Lionel Richie werd de melodie op de allerkleinste klokjes gespeeld en het bleef perfect in balans met de veel zwaardere bastonen. Ruim 30 bezoekers werden op een mooi concert getrakteerd en wat heerlijk dat we weer in de luistertuin van de vlinders – en de koffie van Harm en Anneke Bos – konden genieten.

Gerda Peters na afloop van het concert