Geslaagd concert Jeroen Heijungs

Jeroen Heijungs tijdens een oefensessie

Beiaardier Jeroen Heijungs uit Amersfoort verzorgde op zondagmiddag 23 juni het eerste zomerconcert in de serie van de Commissie Hemonybeiaard Middelstum. Hij had zich grondig voorbereid. Maar liefst twee maal had hij de reis ondernomen om het Hemonycarillon goed onder de knie te krijgen. Van de vele bespelingen die hij – sinds het succesvolle examen vorig jaar – heeft verzorgd, beschouwde hij dit concert als het mooiste uitstapje van dit jaar. Voor veel beiaardiers is de unieke Hemonybeiaard te Middelstum een van de leukste uitdagingen om te bespelen. Dat speelplezier was onmiskenbaar te horen in een programma dat voornamelijk bestond uit oude muziek, met daarin een duidelijke voorkeur voor de passacaglia (ook wel chaconna genaamd). Deze vorm leent zich namelijk goed voor de beiaard. Een eenvoudig basthema wordt steeds in het pedaal (dus met de voeten) herhaald, waarop met de handen tal van variaties worden gespeeld. Alles werd met overtuiging en een fijnzinnig toucher gespeeld. Het programma was zeer zorgvuldig uitgezocht met componisten waar je nog nooit van had gehoord. Zo kom je erachter dat er oneindig veel mooie oude muziek geschreven is, die zich goed laat bewerken voor de beiaard. Het concert eindigde met een zwierig salonmuziekje van de Nederlandse accordeonist Coen van Orsouw. Even waanden we ons in Frankrijk. Een kleine twintigtal luisteraars genoot van het fijnzinnige concert, evenals van het mooie weer en de koffie met koek. In de Hippolytuskerk was op hetzelfde moment een koor aan het zingen, dat beet elkaar gelukkig niet. Sommige koorliefhebbers pikten onderweg nog wat beiaardklanken mee en andersom kon je in de luistertuin zo nu en dan een hemelse klank uit de kerk horen. Kunst kan gelukkig veel verdragen.