Monumenten vergunning

Om ook maar iets te wijzigen aan een monument moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vergunning is door de SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken) bij de gemeente aangevraagd en onder, voor ons zeer aanvaardbare voorwaarden, toegekend.

Bizar is wel dat je hiervoor leges moet betalen. Jammer, want we kunnen het geld echt wel beter gebruiken.

Blijf deze website volgen voor het verdere verloop van de restauratie. We kunnen nu spijkers met koppen slaan. Zodra er afspraken gemaakt zijn en bekend is wanneer het werk gaat beginnen, leest u dat hier.