Henk Veldman speelt op het carillon

Zaterdagmiddag bespeelt Henk Veldman van 16.00 tot 17.00 uur het Hemonycarillon.

Henk Veldman aan het werk tijdens de maandelijkse bespeling