Elf voordrachten voor Jacob van Eyckprijs 2017

Op 2 juni 2017 reikt het Utrechts klokkenluiders Gilde voor de derde keer de Jacob van Eyckprijs uit. Deze prijs is bedoeld om aandacht te vestigen op het gebruik van luid- en beiaardklokken in Nederland en Vlaanderen. Het kan daarbij gaan om behoud van cultuurhistorisch erfgoed, om vernieuwende projecten of wetenschappelijk, campanologisch onderzoek in het Nederlands taalgebied. De prijs bestaat uit de bronzen Jacob van Eyckpenning en een geldbedrag van € 2.000.
De volgende 11 inzendingen zijn door de jury beoordeeld:
1 – Afstudeeronderzoek van Jan-Geert Heuvelman naar de stimulering en financiering van de beiaardcultuur in Europa en Noord-Amerika.
2 – Jaap Pompstra uit Beerta voor zijn inzet bij de herplaatsing van een klokkenstoel in Drachten, voorgedragen door de Aldegaester Klokkenlieders.
3 – Restauratie van het 17e eeuwse Van Call-uurwerk in de Jacobikerk, Utrecht, voorgedragen door de heer Sj. van Geuns.
4 – De Zingende Toren in Leidsche Rijn (Utrecht) als gedurfd campanologisch experiment.
5 – Malgosia Fiebig, stadsbeiaardier Utrecht en Nijmegen voor de innovatieve wijze waarop zij het publiek bij de beiaard betrekt.
6 – Bossche Beiaard Stichting met de ontwikkeling van een lespakket rond de beiaard.
7 – De commissie Hemony Beiaard Middelstum voor de restauratie van de speeltrommel van het carillon in Middelstum.
8 – Dissertatie van dr. L. Rombouts, stadsbeiaardier van Tienen (B) en Leuven (B), voorgedragen door Museum Klok en Peel te Asten.
9 – Koster-beheerder Jan van den Oever van de Dorpskerk te Barendrecht voor zijn trouwe inzet als handmatig luider, voorgedragen door het College van Kerkrentmeesters.
10 – Project Carillon & DJ van de Stichting Carillon Woerden
11 – De plaatsing van een nieuwe beiaard in Neerpelt (B).
Het aantal van elf inzendingen is verheugend. Het zijn er meer dan bij vorige edities: zeven in 2011 en zes in 2014.
De jury bestond dit keer uit:
– Marian van Dijk, directeur Museum Speelklok te Utrecht
– Frans Haagen, beiaardier / docent & coördinator Nederlandse Beiaardschool
– Hette Meijering, voorzitter Kamper Klokkenluidersgilde Geert van Wou / winnaar Jacob van Eyckprijs 2014
– Rudi van Straten, specialist klinkende monumenten, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
– Michel Veracx, voorzitter Roeselaarse Klokkengilde (B)