Stille zaterdag

Vandaag zwijgt het carillon. Het is stille zaterdag. Zie onderstaande tekst van www.beleven.org

 

Stille Zaterdag is de dag na Goede Vrijdag en de dag voor Pasen. Het is tevens de laatste dag van de vastentijd, die 40 dagen eerder begon op Aswoensdag.

Stille Zaterdag herinnert aan de periode dat Christus dood in het graf lag. In afwachting van de volgende paasmorgen heerst dan in het kerkelijk leven stilte.

Stille zaterdag of Paaszaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de laatste dag van de lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest, de opstanding van Christus uit zijn graf. Op deze dag herdenkt men de tijd dat Christus dood in het graf lag en er als het ware een stilte in de wereld optrad. Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het altaar (de kerktafel waar de pastoor of dominee aan staat).

In de protestantse traditie heet de dag Stille Zaterdag, in de rooms-katholieke Paaszaterdag. Het is tevens de laatste dag van de vastentijd, die 40 dagen eerder begon op Aswoensdag.