Bespelingen vanaf nu op zondag

De maandelijkse bespeling van het carillon door Henk Veldman verschuift van de late zaterdagmiddag naar zondag van 14.00 tot 15.00 uur.

BESPELING HENK VELDMAN IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND

Henk Veldman