Open Monumentendag 14 sept.

Aanstaande zaterdag is de toren geopend van 10 tot 17 uur. De Hippolytuskerk is natuurlijk ook geopend. Wij zijn in de toren om alles uit te leggen en te laten zien. De speeltrommel wordt aangesloeten op het uurwerk en gaat de hele dag, ieder heel- en halfuur spelen. Dan zetten we computer even uit. Henk Veldman, onze beiaardier, komt ook nog spelen. Het kan niet op.

We hebben zo een drukke week want donderdag 12 september komen alle 6e, 7e en 8e groepen van de basisscholen in Middelstum in de toren op bezoek.