Eerste concert 2021 op 23 mei door Levina Pors

Zondag 23 mei 2021(1e Pinksterdag) van 16.00 tot 17.00 het eerste concert van ons
zomerseizoen. Levina Pors uit Amersfoort bespeelt dan het Hemonycarillon.
Levina Pors studeerde beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij Arie Abbenes en Todd Fair. Zij is stadsbeiaardier van Leiden, beiaardier van Bussum en zij bespeelt de museumbeiaard van Heiligerlee. Verder is zij uitgever van bladmuziek en automatische muziek ofwel ‘versteken’ voor beiaard.
Haar programma bestaat hoofdzakelijk uit muziek uit de 17e eeuw, de periode dat ook het
Hemonycarillon werd gegoten. Het “Thysius luitboek” is de rode draad, het bevat veel
internationaal repertoire uit het begin van de Gouden Eeuw. Ter afwisseling tussendoor wat liedjes uit deze tijd. Een mix van populaire melodieën uit de tijd dat de klokken van het carillon door Hemony werden gegoten en een paar liedjes uit de huidige tijd. Ze besluit met ‘Oh Happy Day’ van Edwin Hawkins.
Levina is een oude bekende voor ons. Zij is immers de wederhelft van Henk Veldman, onze eigen beiaardier. Ze heeft vaak gespeeld op het Middelstumse Hemony carillon en kent alle mogelijkheden, en onmogelijkheden natuurlijk, van ons carillon.

Levina Pors

Programma 23 mei 2021
Hemony carillon Middelstum
16.00 – 17.00
door Levina Pors

 1. -C’est le Mai, joli Mai Leen ‘t Hart (1920-1992)
 2. -Mr Daulants Allemande Thysius luitboek
  -Lacrime Dowland Thysius luitboek
 3. -De winter is verganghen Traditioneel
  -Voorjaar C.J.C. Geerlings (1865-1951)
 4. -Soet Robbertgen Thysius luitboek
  -Soet Robbert* Nicolas Vallet (1583-1642)
 5. -Hier is onze fiere Pinksterblom Volksliedje
  -De Geest des Heren (Gez. 247,1973) Zetting Rutger van Mazijk (*1934)
 6. -Psalm 23 Thysius luitboek
  -Quam dilecta tabernacula Thysius luitboek
 7. -Op een mooie pinksterdag Harry Bannink (1929-1999)
 8. -Fantasia Thysius luitboek
 9. -Fortune helas pourquoy Thysius luitboek
  -Allemande Fortune helas pourquoy* Nicolas Vallet
 10. -Oh Happy Day Edwin Hawkins (1943-2018)
  *bewerkingen voor carillon: Henk Veldman. Overige bewerkingen: Levina Pors
  Het “Thysius luitboek” vormt de rode draad in dit programma. Het bevat een enorme schat aan muziek, een bron waaruit het heerlijk putten is voor een beiaardier omdat luitmuziek bijzonder goed te vertalen is naar een carillon. Zowel het luitboek als het Hemony carillon stammen uit de Gouden Eeuw.
  Het Luitboek van Thysius stamt uit het begin van de Gouden Eeuw, een roerige periode, waarin de felle godsdienststrijd tot gevolg had dat minstrelen uit diverse Europese landen moesten vluchten en in de Lage Landen een toevluchtsoord vonden. Het werd geschreven door Adriaen Smout uit Rotterdam, die in 1595 ging studeren aan de Leidse universiteit. Later werd hij een berucht contraremonstrants predikant, die er niet voor terugdeinsde vanaf de kansel haat te zaaien en tot geweld aan te zetten.
  Vondel noemde hem “Haantje Dikkop”. In het luitboek is veel internationaal repertoire te vinden uit het begin van de Gouden Eeuw: Italiaanse dansen als passamezzi en galliarda’s, luitbewerkingen van madrigalen, chansons en motetten, psalmen en Engelse, Franse en Nederlandse liederen en dansen. Smout had als student een bijzondere belangstelling voor muzikale volkscultuur en noteerde allerhande boerendansen en schunnige liedjes. Het Luitboek van Thysius draagt de naam van Joan Thys of Thysius, een Leidse boekenliefhebber die kort na Smouts dood het luitboek verwierf. Zijn bibliotheek is tot op de dag van vandaag bewaard als de beroemde Bibliotheca Thysiana aan het Leidse Rapenburg, inclusief het Luitboek. De Hemony carillons vormen een hoogtepunt in de Gouden Eeuw, na de vrede van Münster, voor de klokgietkunst. Veel van de toen populaire muziek die in het luitboek genoteerd staat zal ook van de carillons geklonken hebben. De meeste bewerkingen komen dan ook rechtstreeks uit “Thysius luitboek”. Met een uitstapje naar Nicolas Vallet en een aantal variaties uit diens collectie “Secretum Musarum” toegepast in dit programma als variatie op “Thysius”. Nicolas
  Vallet werd geboren in Frankrijk en vestigde zich rond 1613 in Amsterdam waar hij onder andere met drie Engelse luitisten een ensemble oprichtte waarmee hij op bruiloften en partijen speelde.
  Het programma wordt afgewisseld met populaire, naar stijl en tijd van herkomst, lente- en
  Pinkstermuziek.
  Levina Pors studeerde beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij Arie Abbenes en Todd Fair. Zij is stadsbeiaardier van Leiden, beiaardier van Bussum en zij bespeelt de museumbeiaard van Heiligerlee. Verder is zij uitgever van bladmuziek en automatische muziek ofwel ‘versteken’ voor beiaard.