Extra bespeling 2e kerstdag

Maandag 26 december van 14 tot 15 uur

Als de componisten Böhm, Händel en Bach tijdens hun leven eens naar Middelstum
waren gereisd, hadden ze de klokken van het Hemonycarillon van de Hippolytuskerk
kunnen zien en horen. Op 2e Kerstdag a.s. speelt beiaardier Henk Veldman door hen
gecomponeerde muziek op dit prachtige instrument. Klassieke muziek om bij na te
denken hoe het gaat in de wereld van nu. Het programma bestaat verder uit een
combinatie van geestelijke en wereldlijke kerstliederen. Kerst is het grote feest binnen
de kerk, maar ook daarbuiten. We hopen dat de toehoorders genieten van de
kerstliederen op het Hemonycarillon, zich verbonden voelen met elkaar door de
klassieke-, traditionele- maar ook pop-muziek. Laat ons verlangen naar een wereld
zonder oorlog, zonder honger en armoede, zonder verdriet en ellende voor iedereen,
niemand uitgezonderd.

DOWNLOAD HIER HET PROGRAMMA