De opdrachtbevestiging is getekend.

Simon Laudy van Klokkengieterij Reiderland  tijdens een informele bijeenkomst met de carilloncommissie in de consistoriekamer.

Simon Laudy van Klokkengieterij Reiderland tijdens een informele bijeenkomst met de carilloncommissie in de consistoriekamer.

De restauratie van de speeltrommel  is na een lange, lange voorbereidingstijd begonnen met het tekenen van de opdracht. Simon Laudy van Klokkengieterij Reiderland in Beerta gaat het werk uitvoeren. Tijdens een korte informele bijeenkomst hebben we nog even wat details doorgesproken en Simon formeel opdracht gegeven om de speeltrommel en het oude torenuurwerk te restaureren.

Het tekenen van de opdrachtbevestiging.

Het tekenen van de opdrachtbevestiging.

En, eigenlijk nog belangrijker, de handdruk van de voorzitter.

En, eigenlijk nog belangrijker, de handdruk van de voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de bijeenkomst in de consistoriekamer zijn we gelijk naar boven gegaan om nog even te kijken naar de speeltrommel en het uurwerk. Gelukkig zijn vrijwel alle onderdelen nog aanwezig. Bij een eerdere restauratie zijn er lagerblokken geplaatst die niet origineel zijn. Die worden vervangen door blokken die meer overeenkomen met de tijd waarin de speeltrommel werd gebouwd.(1853)

Na de bijeenkomst toch nog even naar boven om te kijken waar het eigenlijk om draait....de speeltrommel.

Na de bijeenkomst toch nog even naar boven om te kijken waar het eigenlijk om draait….de speeltrommel.

Hier is goed te zien hoe de boel vastgeroest zit.

Hier is goed te zien hoe de boel vastgeroest zit.

Gelijk even kijken of alle onderdelen er nog zijn.

Gelijk even kijken of alle onderdelen er nog zijn.