Nieuw kroonrad gieten.

Vandaag is het al eerder besproken kroonrad opnieuw gegoten. Het oude versleten kroonrad wordt gebruikt als model. Het gieten gaat met behulp van een gietfles, een soort deelbare stalen doos, en gietzand. Eerst wordt de onderste helft van de fles gevuld met zand, het wiel gaat in het zand en alles wordt goed aangedrukt. Het zand en het wiel worden rijkelijk bestrooid met talk. Dit is om de twee helften makkelijk van elkaar te kunnen scheiden als het model uitgenomen moet worden. De bovenste helft van de fles gaat erop en het geheel wordt opgevuld met zand. Dit wordt goed aangestampt. De twee helften gaan uit elkaar en het oude wiel wordt er voorzichtig uitgehaald. Nu worden met een puntig stukje hout de tanden dieper gedrukt en weer scherp gemaakt. Na het gieten moet alles nog afgewerkt worden. Op de vierde foto is goed te zien hoe er eigenlijk een stukje tand bij is gekomen. Klik op de foto voor vergroting.

Omvormen van het bestaande, versleten rad.

Omvormen van het bestaande, versleten rad.

De rugvorm met een houten modeltand om de afgesleten punten na te stempelen.

De rugvorm met een houten modeltand om de afgesleten punten na te stempelen.

De gietvorm iis helemaal klaar. Het gat in het midden is de opening waar het vloeibare metaal ingegoten wordt.

De gietvorm is helemaal klaar. Het gat in het midden is de opening waar het vloeibare metaal ingegoten wordt.

Het resultaat, zo uit de vorm. De dieper uitgedrukte tanden zijn nu goed te zien. Het nieuwe rad staat op het gietkanaal.

Het resultaat, zo uit de vorm. De dieper uitgedrukte tanden zijn nu goed te zien. Het nieuwe rad staat op het gietkanaal.

Na een eerste bewerking.

Na een eerste bewerking.

Na het vijlen en schuren is her rad  vrijwel klaar.

Na het vijlen en schuren is her rad vrijwel klaar.