Nieuwe opwindmotoren

De koppelmotoren die eerder gemaakt waren waren helemaal geïnstalleerd maar werkten niet naar verwachting. Het is de bedoeling dat, nadat de motor het gewicht omhoog heeft gedraaid, de opwindtrommel rustig terugdraait tot het op één van de twee pallen rust . Dan moet de veer het kettingwiel van de koppeling trekken. Dat laatste werkte niet. Nu is er gekozen voor een motor met een lichter lopende vertragingskast en alles werkt naar behoren. De regelcomputer is geplaatst. Deze ontvangt vanuit Frankfurt het juiste tijdsignaal. De tijd dat het uurwerk stil staat om gelijk gezet te worden met de slingervanger wordt gebruikt om het gewicht met de motor omhoog te draaien.

De nieuwe opwindmotor

De nieuwe opwindmotor

De uurwerkregelcomputer. De antenne rechtsboven ontvangt het tijdsignaal vanuit Frankfurt.

De uurwerkregelcomputer. De antenne rechtsboven ontvangt het tijdsignaal vanuit Frankfurt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het filmpje loopt het uurwerk normaal. De slingervanger zet het uurwerk stil. De opwindmotor draait het gewicht omhoog. De motor stopt en de opwindtrommel zakt terug tot één van de twee pallen. Dan stopt het kettingwiel en het schiet terug zodat de as vrij kan draaien. Als de atoomkloktijd gelijk loopt met de wijzers van de toren zakt de slingervanger en het uurwerk loopt weer.