Biografie Adolph Rots

Adolph Rots

Adolph Rots (*1947). Tijdens zijn studie Elektrotechniek aan de Universiteit Twente kwam hij in aanraking met het instrument beiaard. Vervolgens studeerde hij orgel, kerkmuziek en schoolmuziek aan het Utrechts Conservatorium en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort; daar was Bernard Winsemius zijn hoofdvakleraar.

Hij werd stadsbeiaardier van Appingedam (1982), Winschoten (1990), Groningen (Martinitoren, 2002) en Veendam (2003) en organist-cantor van de Nicolaï-kerk in Appingedam. Als studie- en stagebegeleider was hij vele jaren verbonden aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool in Groningen.

In binnen- en buitenland (o.m. in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Denemarken) heeft hij vele beiaardconcerten gegeven.

Op twee recent verschenen CD’s (carillon Martinitoren, Groningen en carillon van Winschoten) werd zijn spel vastgelegd.

Hij was redacteur van ‘Klok en Klepel’, het magazine van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging.

Van zijn hand verschenen verscheidene publicaties over orgels, klokken en beiaarden, waaronder in 2005 de inventarisatie in boekvorm van alle luidklokken en carillons in de provincie Groningen.