Glas plaatsen

Vandaag met 3 man van de commissie het glas geplaatst. Eerst moest er nog wat geschaafd worden aan de schotten voor de speeltrommel. Ze moeten soepel op hun plaats passen want dan kunnen ze makkelijk gedemonteerd worden. Bovenin de toren is een kabel gelegd voor het regelen van de verlichting van het carillon.

Scharnieren monteren op het meest rechtse schot...dit wordt de toegangsdeur.

Scharnieren monteren op het meest rechtse schot…dit wordt de toegangsdeur.

De schotten worden vastgezet met een vastgeschroefd latje.

De schotten worden vastgezet met een vastgeschroefd latje.

ombouwglasplaatsen3