Takelen

Zaterdagmiddag, Simon en Merijn van Klokkengieterij Reiderland helpen spontaan mee met het afvoeren van het hout dat over is en een oud klavier dat bij ons opgeslagen was. Het klavier gaat naar Heiligerlee en het hout naar de werkplaats. Gaan we nog een kast van maken voor de onderhoudsspullen. Het glas voor de ombouw hebben we gelijk maar omhoog getakeld. Iedere keer een schot naar beneden hijsen, glas vastzetten met paar spijkertjes en omhoog maar weer.

Het gewelf onder de uurwerkzolder.

Het gewelf onder de uurwerkzolder.

We hebben de schotten gebruikt om het glas omhoog te hijsen.

We hebben de schotten gebruikt om het glas omhoog te hijsen.

Het klavier dat bij ons gestald was is naar beneden getakeld en gaat naar Heiligerlee.

Het klavier dat bij ons gestald was is naar beneden getakeld en gaat naar Heiligerlee.