Zondag 6 maart speelt Henk Velman voor Oekraïne

Het programma van de eerder aangekondigde bespeling van 6 maart is met het oog op de inval in Oekraïne aangepast.

Henk Veldman speelt voor Oekraïne op het Hemonycarillon van de Hippolytuskerk te
Middelstum op zondag 6 maart 2022 van 14.00 tot 15.00.
In het weekend van 5 en 6 maart 2022 zal op initiatief van de Beiaard Wereld Federatie
een Boodschap van vrede voor Oekraïne klinken vanuit alle torens met een carillon uit
de hele wereld.
Aan alle beiaardiers van over de hele wereld is gevraagd om bij te dragen aan een
symbolische muzikale actie, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Vanuit de
torens wordt een boodschap van vrede uitgedragen, met Oekraïense liederen.
Deze boodschap zal weerklinken in het weekend van 5 maart, niet alleen in Europa,
maar ook in Amerika, Azië en Australië.
Deze actie is opgezet vanuit de Beiaard Wereld Federatie, en wordt ten volle
ondersteund door de Russische beiaardiers. De afgelopen decennia is immers een
beiaardcultuur gestart in zowel Rusland als Oekraïne, met nieuwe beiaarden in Kiev en
Sint-Petersburg. In beide landen zijn er beiaardiers die een beiaarddiploma hebben
behaald en zijn er ook nieuwe beiaardstudenten. Alle beiaardiers werken samen, welk
land van origine dan ook.
Dat deze vredesboodschap mag weerklinken uit de torens van de hele wereld!

DOWNLOAD HIER HET AAANGEPASTE PROGRAMMA

Giro 555 is geopend.
IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55
t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag