Zaterdag 9 september Open Monumentendag van 10 tot 17 uur

De Hippolytuskerk is in de zomer iedere dag open, want maakt deel uit van “Het grootste museum van Nederland”. De toren is alleen te bezichtigen tijdens de maandelijkse bespelingen en de open dagen. In het voorjaar is er altijd een Open Torendag georganiseerd door de Stichting Klokkenspel Groningen en natuurlijk aanstaande zaterdag weer Open Monumementendag.
Wij zijn met een aantal commissieleden aanwezig om uitleg te geven over wat er allemaal te zien is. Henk Veldman komt ook om op het Hemonycarillon te spelen.

Uurwerk en speeltrommel vlak na de restauratie
De luidklok….nu nog alleen maar er komen waarschijnlijk 2 klokken bij!
Henk Veldman speelt op het Hemony carillon.
Het Hemonycarillon uit 1662

Open Monumentendag op zaterdag 9 september van 10 tot 17 uur